Khi F-22 Phóng AIM-9X Sidewinder Đầu Tiên.

Tuesday, December 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,