Khi F-22 Phóng AIM-9X Sidewinder Đầu Tiên.

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,