Khi F-22 Phóng AIM-9X Sidewinder Đầu Tiên.

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: