NSA đã đặt tên cho một trong những chương trình tuyệt mật của họ là Skynet

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,