NSA đã đặt tên cho một trong những chương trình tuyệt mật của họ là Skynet

tháng 5 11, 2015