NSA đã đặt tên cho một trong những chương trình tuyệt mật của họ là Skynet

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: