Chỉ Huy Hàng Đầu Của AL Quaeda Bị Giết Chết Do Không Kích Của Mỹ

tháng 7 25, 2015