Viễn Vọng kính Kepler Khám Phá ra Hành Tinh Kepler-452b Giống Với Trái Đất Nhất Từ Trước Tới Nay

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: