Viễn Vọng kính Kepler Khám Phá ra Hành Tinh Kepler-452b Giống Với Trái Đất Nhất Từ Trước Tới Nay

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: