Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2015

Dễ dàng mở các trang web bị chặn bởi chức năng Fortinet

Fortinet là một nền tảng bảo mật dành cho các nhà quản trị mạng , những người muốn thiết lập bộ lọc Internet trên mạng mà họ quản lý. Sản phẩm Fortinet cũng giống như tường lửa FortiGuard được sử dụng trên một mạng để ngăn cản bạn truy cập vào các trang web mà người quản trị muốn chặn . Ngoài ra, các trang web bạn truy cập có thể bị chú ý và các quản trị mạng có thể âm thầm giám sát dựa trên thói quen lướt web của bạn.   Dù vậy, bạn cũng có thể tự mình mở “Chặn “ để truy cập vào các trang web , mà bộ lọc của Fortinet đang ngăn chặn , hoặc đang bị theo dõi . bằng cách sử dụng một máy chủ Proxy , đó là một mạng lưới đường hầm thông qua Internet có thể giấu địa chỉ IP của bạn và kết nối bạn với bất kỳ trang web nào, khi thông qua máy chủ của nó. Làm theo các hướng dẫn dưới đây: Tìm đến các trang web Ublocked Proxy hoặc Truly Unblock (xem nội dung trang trên đó) . Những trang đó sẽ cung cấp những proxy mở khóa các bộ lọc của Fortinet giống như tường tửa. Danh tính của bạn cũng đượ