Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2015

Những Con Tàu Tuyệt Vời Trong Tương Lai

Hình ảnh
Tầu của tương lai thường giống như tàu vũ trụ, và có vẻ như đây là một cuộc cách mạng hóa du lịch biển trong những năm tới. Dưới đây là một số thiết kế trong những Mô hình tuyệt vời nhất. (SeaOrbiter / Jacques Rougerie)  .SeaOrbiter SeaOrbiter, đứa con tinh thần của Jacques Rougerie, sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm phục vụ như là một ngôi nhà di động dưới mặt nước, một mô phỏng thiết kế nầy trong mô hình không gian có khả năng chứa các nhà du hành, và một nền tảng khoa học cung cấp cái nhìn sâu sắc trong các hệ sinh thái biển. (SeaOrbiter / Jacques Rougerie) Phòng Thí Nghiệm  khổng lồ Dưới Biển SeaOrbiter cũng được mô tả như là một nền tảng truyền thông đa phương tiện có thể cung cấp một dòng chảy liên tục của chương trình giáo dục và thông tin cho công chúng. Các tàu cũng sẽ hoạt động như một phòng thí nghiệm và cơ sở dưới mặt nước cho việc triển khai các phương tiện. ___________________________________ .LilyPad Được thiết kế bởi Paris, Pháp dựa trê