Đạn Tự Lái Self-Steering Của Quân Đội Mỹ Có Thể Bắn Trúng Mục Tiêu Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: