Hải Quân Mỹ Gửi 4 chiếc F / A-18 Super Hornet để chặn máy bay Nga

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: