Hạm trưởng Lê Bá Hùng, Người Mỹ Gốc Việt Chỉ huy Tàu USS Lassen Hạm Đội 7 Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: