Vết thủng tần Ozone đã lan rộng đe dọa sức khỏe con người

tháng 11 01, 2015