100 Hỏa Tiễn, 1.400 Tấn Bom Đã Giết Chết 600 chiến Binh ISIS

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: