Một Tướng Về Hưu Của Quân Đội Mỹ Nói Rằng "Thổ Nhĩ Kỳ Nên Rời Khỏi NATO "

tháng 12 01, 2015