Mỹ công bố Video A-10 Thunder Bolt Không Kích Các Đoàn xe chở Dầu Của IS

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: