Mỹ Phê Duyệt Bán 1,29 Tỷ USD Vũ Khí Cho Ả Rập Saudi

tháng 11 20, 2015