Nga Không kích ISIS Bằng Loại máy Bay Ném Bom Lớn Nhất Trong Nhiều Thập Kỷ Qua

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: