Nga Không kích ISIS Bằng Loại máy Bay Ném Bom Lớn Nhất Trong Nhiều Thập Kỷ Qua

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,