Ngũ Giác Đài: 2 Máy Bay Ném Bom B-52 Của Mỹ đã Bay Gần Đảo Trung Quốc-xây Dựng Trái Phép Trong Vùng Biển Phía Nam Của Nước Nầy

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: