Ngũ Giác Đài: 2 Máy Bay Ném Bom B-52 Của Mỹ đã Bay Gần Đảo Trung Quốc-xây Dựng Trái Phép Trong Vùng Biển Phía Nam Của Nước Nầy

Friday, November 13, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: