Nhóm Chiến Binh Người Kurd Tấn Công ISIS Bằng Khẩu Chống Tank Folgore Do Ý Sản Xuất

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: