#OpParis: Anonymous làm Gián Đoạn khoảng 5.500 tài khoản Twitter Của ISIS

12:25 CH