Putin: Nga Sở Hữu Các Loại Vũ Khí Có Khả Năng Xâm Nhập Bất Kỳ Hệ Thống Phòng Thủ Nào

Saturday, November 21, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,