Putin: Nga Sở Hữu Các Loại Vũ Khí Có Khả Năng Xâm Nhập Bất Kỳ Hệ Thống Phòng Thủ Nào

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: