Putin: Nga Sở Hữu Các Loại Vũ Khí Có Khả Năng Xâm Nhập Bất Kỳ Hệ Thống Phòng Thủ Nào

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,