Sát thủ chiến trường " M2A3 Bradley " của Quân đội Mỹ là bắn ra các hỏa tiễn TOW

Thursday, November 5, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,