Sát thủ chiến trường " M2A3 Bradley " của Quân đội Mỹ là bắn ra các hỏa tiễn TOW

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,