Tổng Thống Ukraina Ủng Hộ Kiến Nghị Thay Thế Tiếng Nga Bằng Tiếng Anh Với Tất Cả Các Hộ Chiếu Của Công Dân Nước Này

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: