Tổng Thống Ukraina Ủng Hộ Kiến Nghị Thay Thế Tiếng Nga Bằng Tiếng Anh Với Tất Cả Các Hộ Chiếu Của Công Dân Nước Này

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: