Trung Quốc Gửi Máy Bay Chiến Đấu Đến Vùng Biển Biển Tranh Chấp Để Đáp Trả Sự Hiện Diện Của Hải Quân Mỹ

tháng 11 02, 2015