Trung Quốc Gửi Máy Bay Chiến Đấu Đến Vùng Biển Biển Tranh Chấp Để Đáp Trả Sự Hiện Diện Của Hải Quân Mỹ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: