Trung Quốc Gửi Máy Bay Chiến Đấu Đến Vùng Biển Biển Tranh Chấp Để Đáp Trả Sự Hiện Diện Của Hải Quân Mỹ

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: