Ấn Độ Mua 5 Hệ Thống Phòng Không S-400 'Triumph' Gồm 6.000 đầu đạn tên lửa Của Nga

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: