Ấn Độ Mua 5 Hệ Thống Phòng Không S-400 'Triumph' Gồm 6.000 đầu đạn tên lửa Của Nga

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: