Công Ty Quốc Phòng Elbit System Của Israel sẽ Cung Cấp Mũ Hiển Thị Tác Chiến Điện Tử EW Trị giá 70 triêu USD

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: