Hamas Cho Biết, Họ Có Dự định Nối Lại Các Cuộc Tấn Công Tự Sát Nhằm Vào Israel

tháng 1 01, 2016