Không Thể Lấy Được Thông Tin Từ Hộp Đen Trong Vụ Máy Bay Su-24 Của Nga Bị Thổ Nhĩ Kỳ Bắn Hạ

Tuesday, December 22, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,