Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA Quay Được Cận Cảnh Đám Bụi Dầy Đặc Bao Quanh Một Hố Đen Khổng Lồ Của Dãy Thiên Hà

Saturday, December 19, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: