Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA Quay Được Cận Cảnh Đám Bụi Dầy Đặc Bao Quanh Một Hố Đen Khổng Lồ Của Dãy Thiên Hà

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: