Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA Quay Được Cận Cảnh Đám Bụi Dầy Đặc Bao Quanh Một Hố Đen Khổng Lồ Của Dãy Thiên Hà

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: