Một Lính Xạ Thủ Đặc Nhiệm SAS Bắn 3 Phát Đạn Giết Chết 5 tên Hồi Giáo Thánh Chiến

tháng 12 16, 2015