Mỹ: "Máy Bay Nga Đã Thâm Nhập Không Phận Thổ Nhĩ Kỳ "

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,