Mỹ Sẽ Không Tiếp Tục Thực Hiện Thêm các Cuộc tuần Tra Biển Đông Trong Năm Nay

tháng 12 18, 2015