Nga Hỗ Trợ Xây Dựng 12 Nhà Máy Điện Hạt Nhân Cho Ấn Độ

tháng 12 25, 2015