Tàu Chiến Tàng Hình USS Zumwalt Đã Quay Về Sau Khi Hoàn Thành Chuyến Đi Thử Nghiệm 7 Ngày Trên Biển

Tuesday, December 15, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: