Tàu Chiến Tàng Hình USS Zumwalt Đã Quay Về Sau Khi Hoàn Thành Chuyến Đi Thử Nghiệm 7 Ngày Trên Biển

tháng 12 15, 2015