Tàu Chiến Tàng Hình USS Zumwalt Đã Quay Về Sau Khi Hoàn Thành Chuyến Đi Thử Nghiệm 7 Ngày Trên Biển

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: