Tuyên Bố Sở Hữu Bom Nhiệt Hạch Của Nhà Lãnh Đạo Bắc Triều Tiên Được Cho Là Không Đáng Tin Cậy

tháng 12 12, 2015