Tuyên Bố Sở Hữu Bom Nhiệt Hạch Của Nhà Lãnh Đạo Bắc Triều Tiên Được Cho Là Không Đáng Tin Cậy

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: