Video: Cuộc Tấn Công Vào Tàu Sân Bay USS Bunker Hill

tháng 12 23, 2015