Bắc Trều Tiên Tuyên Bố Thử Nghiệm Thành Công Bom Hydrogen

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: