Bắc Trều Tiên Tuyên Bố Thử Nghiệm Thành Công Bom Hydrogen

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,