Chiến binh IS hành quyết cả mẹ ruột tại Raqqa

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: