Chiến binh IS hành quyết cả mẹ ruột tại Raqqa

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: