Elon Musk Cho Biết: Hỏa Tiễn Falcon 9 của Phi thuyền SpaceX Đã Hạ Cánh Thành Công Và " sẵn sàng để phóng thêm một lần nữa '

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,