Hoảng: Một chiến cơ tàng hình B-2 bay ngang khán đài trong lúc diễn ra trận đấu

Thursday, January 7, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: