Hoảng: Một chiến cơ tàng hình B-2 bay ngang khán đài trong lúc diễn ra trận đấu

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: