Máy Bay "Shimshon" C-130 Của Israel Đến Mỹ Để Lắp Đặt Thêm Các Hệ Thống Đặc Biệt

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: