Máy Bay Cổ Điển B-52 Được Lắp Đặt Tên Lửa Hành Trình Tầm Xa Lên Đến 926 Km Mới Của Locheed Martin

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: