Máy Bay Cổ Điển B-52 Được Lắp Đặt Tên Lửa Hành Trình Tầm Xa Lên Đến 926 Km Mới Của Locheed Martin

tháng 1 01, 2016