Mỹ dội bom đốt hàng chục triệu USD của IS

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,