Người dân địa phương hoang mang khi hay tin xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thiếu nội tạng.

Thursday, January 14, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,