Người dân địa phương hoang mang khi hay tin xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thiếu nội tạng.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,