Trung Quốc thành lập ba đơn vị quân đội mới để nâng cao sức chiến đấu

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: