Trung Quốc thành lập ba đơn vị quân đội mới để nâng cao sức chiến đấu

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: