Mỹ triển khai 14 Máy bay tàng hình F-22 trong số 26 chiến đấu cơ đến Nhật Bản

Sunday, February 7, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,