Mỹ triển khai 14 Máy bay tàng hình F-22 trong số 26 chiến đấu cơ đến Nhật Bản

tháng 2 07, 2016