Video Clip giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần được ghép

Wednesday, February 3, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: