Video Clip giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần được ghép

10:20 SA