Video Clip giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần được ghép

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: