Video Clip giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần được ghép

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: