Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Hàn Quốc không tuân thủ tối hậu thư của họ

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,