Wasil Ahmad Cậu bé Người Hùng đã bị Taliban sát hại trên đường về nhà

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: