Hoa Kỳ: Lệnh Trừng Phạt Đối Với Nga Sẽ Vẫn Tiếp Tục Cho Đên Khi Crimea Được Trả Về Ukraina

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: