Hoa Kỳ đồng ý bán cho Nước Anh 9 máy bay tuần tra Săn tàu ngầm P-8A Poseidon trị giá 3,2 tỷ USD

Sunday, March 27, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,