Hoa Kỳ tấn công trại huấn luyện của al-Qaeda tại Yemen, giết chết hàng chục tên khủng bố

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: