Hoa Kỳ tấn công trại huấn luyện của al-Qaeda tại Yemen, giết chết hàng chục tên khủng bố

Wednesday, March 23, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,