Hoa Kỳ tấn công trại huấn luyện của al-Qaeda tại Yemen, giết chết hàng chục tên khủng bố

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,